2021

D 238 – Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei, cu combustibili solizi pe intreg sezonul rece Noiembrie 2021 – Martie 2022 familiei Albu Mihaita
D 237 – Privind acordarea suplimentului pentru energie electrica in perioada Decembrie 2021 – Octombrie 2022
D 236 – Privind acordarea suplimentului pentru lemne in perioada Decembrie 2021 – 0ctombrie 2022
D 235 – Privind stabilirea dreptului Ia ajutorul pentru incalzirea locuintei, cu combustibiti solizi pe sezonul rece Decembrie 2021 – Martie 2022
Adresa de inaintare catre Institutia Prefectului a deciziilor Primarului 235 – 238
D 234 – Privind incetarea platii ajutorului social pentru domnul Munteanu Florin
D 233 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Zamisnicu Gheorghe Catalin
D 232 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Tihenschi Mariana
D 231 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Lamban Mihaela
D 230 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Gafei Ionela Mihaela
D 229 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Colac Florina Roxana 
D 228 – privind convocarea Consiliului Local Trifesti, judetul lasi, in sedinta ordinara din data de 21.12.2021
D 227 – privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si declaratiile de interese, la nivelul comunei Trifesti, judetul Iasi
D 226 – privind actualizarea Comisiei locale pentru recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021
D 225 – privind constituirea Comisiilor de inventariere a patrimoniului domeniului public al UAT comuna Trifesti, Judetul lasi
D 224 – Privind acordarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Matei N Constantin
D 223 – privind convocarea Consiliului Local Trifesti, judelul Iasi, in sedinta extraordinara din data de 14.12.2021
D 222 – privind acordarea indemnizaliei numitei Ciobanu Maria pentru copilul Ciobanu Alexandra- Elena
Adresa de inaintare catre Institutia Prefectului a deciziilor Primarului 222 – 234
D 188 – privind acordarea concediului de odihna pe anul 2021 doamnei Juverdeanu lonela – asistent personal si acordarea indemnizatiei persoanei bolnave Ciobanu Petru
D 187 – privind acordarea concediului de odihna pe anul 2021 doamnei Manolache Cantea Teodora – asistent personal si acordarea indemnizatiei persoanei bolnave Manolache  Cantea Mihaela
D 186 – privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere de secretar general al comunei Trifesti,judetul Iasi de catre d-na Hrisca Nicoleta, functionar public in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Trifesti
Adresa de inaintare catre Institutia Prefectului a deciziilor Primarului 186 – 188
D 185 – privind incetarea contractului individual de munca – asistent personal Budeanu Lenuta Madalina
D 184 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea domnului Sirbu Mihai
D 183 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Nechifor Constantin
D 182 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Turcu Ovidiu
D 181 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Sutacu Lucica
D 180 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Munteanu Doinita
D 179 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Colac Mihai
D 178 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Anton Stefan Catalin
D 177 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Ailenei Mihai
D 176 – Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Postolachi Florentina
D 175 – Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Epureanu Mihaela
D 174 – Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Zamisnicu Danut
D 173 – Privind acordarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Rebenciuc Ilie
D 172 – Privind acordarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Murgu Tatiana Livia
D 171 – Privind incetarea dreptului la arocatie pentru sustinerea familiei Minzat Diana Florentina
D 170- privind delegarea atribuliilor aferente funcliei publice vacante de secretar general al comunei Trifesti, doamnei Hrisca Nicoleta
D 169 – privind convocarea Consiliului local Trifesti, judetul lasi, in sedinta ordinara din data de 17.09.2021
Adresa de inaintare catre Institutia Prefectului a deciziilor Primarului 169 – 185
D 163 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Fuior Dalina
D 162 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Gherman Neculai
D 161 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Ciobotaru Dana Alexandra
D 160 – Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei Raileanu Ionut
D 159 – privind suspendarea platii ajutorului social pentru Munteanu Florentin
D 158 – privind suspendarea platii ajutorului social pentru Budeanu Petronela
D157 – privind stabilirea platii dreptului de ajutor social pentru familia Pogor Daniel
D156 – privind reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei MINZAT DIANA-FLORENTINA
D 155 – privind reluarea platii ajutorului social pentru MINZAT DIANA-FLORENTINA
D 154 – privind convocarea consiliului local Trifesti, judetul lasi, in sedinta ordinara din data de 27.08.2021
D 153 – privind constituirea comisiei pentru probleme de aparare
D 149 – privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru Reabilitare, modernizare, recompartimentare cladire cu grupuri sanitare interioare si asigurarea utilitatilor la gradinita Trifesti
D 148 – privind aprobarea codului de conduita pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Trifesti
D 147 – privind desemnarea consilierului de etica in cadrul Primariei Comunei Trifesti
D 146 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Todirascu Anisoara Nicoleta
D 145 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Rebenciuc Ilie
D 144 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Lefter Neculai
D 143 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Junica Vasile
D 142 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei David Elena
D 141 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Bobu Mariana Tatiana
D 140 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Burlacu Mariana
D 139 – privind angajarea in functia de asistent personal a doamnei lvascu Mihaela din satul Zaboloteni
D 138 – Privind acordarea concediului de odihna pe anul 2021 doamnei BARABOI ELENA -asistent personal
D 137 – Privind acordarea concediului de odihna pe anul 2021 dl. Lungu Lucian -asistent personal
D 136 -privind constituirea comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul “Modernizare drumuri de interes local in satele comunei Trifesti”
D 135 – privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de dispozitii ale autoritatii executive.
Adresa inaintare dispozitii 135 – 149
D 134 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei BUDEANU ANA
D 133 – privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru ZAHARIA DAN
D132 – privind modificarea cuantumului ajutorului social pentru ANTON STEFAN-CATALIN
D 131 – privind convocarea Consiliului local Trifesti, judetul lasi, in Sedinta ordinara din data de 16.07.2027
D 130 – aproba schimbarea de reprezentant legal pentru alocatia de stat doamnei CHISCA SABRINA-GABRIELA
D 129 – privind numirea de curator special a domnului Cotoman Costel in vederea reprezentarii la Judecatoria Iasi a intimatului GUZU VASILE
D 122 – cu privire la incetarea acordarii indemnizatiei lunare persoanei bolnave NICULCEA CONSTANTIN IULIAN
D 121 – privind acordarea concediului de odihna doamnei LUNGU GIANINA -CATALINA
D 120 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Colac Vasile
D 119 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei MORUZ ROMEO-CORNELIU
D 118 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Bucsai Petronela
D 117 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Moisa Mihai
D 116 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Ciobanu M Petru
D 115 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Chisca Lenuta
D 114 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Colac Florin
D 113 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Burlacu Elena
D 112 – Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei Axinie Ana Maria
D 111 – Privind acordarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Tabaranu Ioana Violeta
D 110 – Privind acordarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei Gilca Mihaela

D 102 privind suspendarea SAF Minzat Diana-Florentina
D 103 privind acordare CO Lupusoru Carmen asistent personal
D 104 privind incetarea CIM Tabol Cornelia
D 105 privind schimbare reprezentant legal alocatie de stat Bahrin Ionela
D 106 privind convocarea Consiliului local Trifesti
D 107 privind rectificare act de casatorie
D 108 privind rectificare act de deces
D 109 privind rectificare act casatorie

D 17 privind convocarea Consiliului Local al comunei Trifesti,
jud. Iasi in sedinta extraordinara din data de 04.02.2021
D16 privind acordarea concediului de odihna pentru 2021 domnului Ciotorosche Constantin – asistent personal al bolnavei cu handicap Ciororoschi Marinela
D 15 privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Galiceanu Diana-Daniela pe perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani
D 14 privind incetarea platii ajutorului social pentru TABARANU IOANA-VIOLETA
D 13 privind acordarea concediului de odihna pe anul 2021 doamnei AGAPE MARIA – asistent personal al bolnavului Agape lonut
D 12 privind acordarea indemnizatiei persoanei bolnave cu handicap grav Tanasa Mariana
D 11 privind suspendarea contractului individual de munca al domnului Tanasa Dragos Nicusor
D 10 Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei TABARANU IOANA-VIOLETA
D 9 Privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei STAVARACHE VASILICA
D 8 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei FUIOR CONSTANTIN
D 7 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei ALBU C. VASILE
D 6 pentru acordarea concediu de odihna domnului lrimia Valeriu
asistent personal al bolnavului cu handicap grav CAZACU MIHAI
D 5 privind convocarea Consiliului Local al comunel Trifesti,
jud. lasi, in sedinta extraordinara din data de 22.01.2021
D 4 privind numirea doamnei Hrisca Nicoleta, in functia publica de executie de Consilier achizitii publice, clasa I, gradul profesional asistent, la Compartimentut Achizitii publice din cadrul compartimentului cabinet primar.
D 3 Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei AGAPE MARIA
D 2 privind acordarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei JUNICA EMIL
D 1 privind convocarea Consiliului Local al comunei Trifesti,
jud. lasi, in sedinta extraordinara din data de 04.01.2021