Cariera

Anunt concurs din 14.06.2022 consilier achizitii publice

7.07.2022
Anunt selectie dosare pentru concursul consilier achizitii publice

14.06.2022
Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional asistent

06.05.2022
Anunt rezultat final
Anunt proba scrisa

02.05.2022
Anunt selectie dosare

04.04.2022
Primăria Comunei Trifești, cu sediul în sat. Trifești, str. Națională, nr. 66, com. Trifești, jud. Iași, în temeiul art. 618 alin. (3) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Trifești, jud.Iași (anunț din data de 04.04.2022):

18.02.2022
Anunt concurs Secretar General al Comunei Trifesti

PV pentru selectia dosarelor de inscriere la proba scrisa  la concursul pentru ocuparea functiei de Secretar General al Comunei Trifesti

25.01.2022
Anunt concurs promovare functie publica de conducere

18.01.2021
Anunt organizare concurs functii publice de executie vacante

21.10.2016
Concurs pentru ocuparea postului vacant referent clasa III

13.05.2016
Concurs pentru ocuparea postului vacant referent clasa III