Persoanele care pleaca la munca in strainatate

IN ATENTIA PERSOANELOR / PARINTILOR CARE PLEACA LA MUNCA IN STRAINATATE

Potrivit Legii 272/2004 privind protecţia drepturilor copilului (modificata si completata prin Legea 257/2013), republicata in 2014, toţi părinţii care îşi lasă copiii singuri acasă, când pleacă la muncă în străinătate, sunt obligati să notifice serviciul public de asistenţă socială (SPAS) de care aparţin, cu cel puţin 40 de zile înainte, şi să desemneze o persoană care se va ocupa de aceştia.

Notificarea trebuie sa contina, in mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se va ocupa de intretinerea copilului pe perioada absentei parintilor sau tutorelui, dupa caz.

Nerespectarea acestei obligatii constituie contraventie (daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat potrivit legii sa fie considerata infractiune) si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1000 lei.

Confirmarea persoanei in intretinerea careia va ramane copilul, se efectueaza de catre instanta de tutela. Acordul persoanei desemnate se exprima de catre aceasta, personal, in fata instantei.

Aceeasi procedura estea plicabila si tutorelui, precum si in cazul in care ambii parinti urmeaza sa plece la muncă intr-un alt stat.

Persoana desemnata trebuie sa faca parte din familia extinsa, adica sa fie ruda pana la gradul patru inclusiv, să aibă minimum 18 ani si sa indeplineasca conditiile materiale si garantiile morale necesare cresterii si ingrijirii unui copil.

Extras din Legea272/2004 privind protecţia drepturilor copilului, republicata in 2014

SECTIUNEA a 4-a: Protectia copilului cu parinti plecati la munca in strainatate

Art. 104. – (1) Parintele care exercita singur autoritatea parinteasca sau la care locuieste copilul, care urmeaza sa plece la munca in strainatate, are obligatia de a notifica aceasta intentie serviciului public de asistenta sociala de la domiciliu, cu minimum 40 de zile inainte de a parasi tara

(2) Notificarea va contine, in mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupa de intretinerea copilului pe perioada absentei parintilor sau tutorelui, dupa caz

(3) Confirmarea persoanei in intretinerea careia va ramane copilul se efectueaza de catre instanta de tutela, in conformitate cu prevederile prezentei legi

(4) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile si tutorelui, precum si in cazul in care ambii parinti urmeaza sa plece la munca intr-un alt stat.

Art. 105. – (1) Persoana desemnata conform art. 104 alin. (2) trebuie safaca parte din familia extinsa, sa aiba minimum 18 ani si sa indeplineasca conditiile materiale si garantiile morale necesare cresterii si ingrijirii unui copil

(2) Serviciile publice de asistenta sociala organizate la nivelul municipiilor, oraselor, comunelor asigura persoanelor desemnate consiliere si informare cu privire la raspunderea pentru cresterea si asigurarea dezvoltarii copilului pe o perioada de 6 luni

(3) Instanta va dispune delegarea temporara a autoritatii parintesti cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei parintilor, dar nu mai mult de un an, catre persoana desemnata potrivit art. 104 alin. (3)

(4) Acordul persoanei careia urmeazasa-i fie delegata autoritatea parinteasca se exprima de catre aceasta personal, in fata instantei

(5) La cerere se ataseaza acte din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1)

(6) Cererea se solutioneaza in procedura necontencioasa, potrivit Codului de procedura civila. Solutionarea cererii de delegare a drepturilor si indatoririlor parintesti se face in termen de 3 zile de la depunerea acesteia

(7) Hotararea va cuprinde mentionarea expresa a drepturilor si indatoririlor care se deleaga si perioada pentru care are loc delegarea

(8) Pentru situatia prevazuta la alin. (2), dupa ce instanta hotaraste delegarea drepturilor parintesti, persoana in sarcina careia cad ingrijirea si cresterea copilului trebuie sa urmeze, obligatoriu, un program de consiliere, pentru a preveni situatii de conflict, neadaptare sau neglijenta in relatia cu minorul

(9) Instanta de judecata va comunica o copie a hotararii de delegare primarului de la domiciliul parintilor sau tutorelui, precum si primarului de la domiciliul persoanei careia i se acorda delegarea autoritatii parintesti.

Art. 106. – Autoritatile administratiei publice locale, prin intermediul serviciilor de asistenta sociala, pot initia, in limita prevederilor bugetului de stat sau ale bugetelor locale si in limita bugetelor de venituri si cheltuieli prevazute cu aceasta destinatie, campanii de informare a parintilor, in vederea:

a) constientizarii de catre parinti a riscurilor asumate prin plecarea lor la munca in strainatate;

b) informarii parintilor cu privire la obligatiile ce le revin in situatia in care intentioneaza sa plece in strainatate.

Art. 107. – Procedura de monitorizare a modului de crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate, precum si serviciile de care acestia pot beneficia se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in colaborare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Art. 108. – Serviciul public de asistenta sociala si centrul judetean de resurse si asistenta educationala au obligatia de a dezvolta servicii de consiliere specializata destinate copilului care a revenit in tara, dupa o perioada de sedere in strainatate alaturi de parinti mai mare de un an.