Primaria

Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei  comunei Trifesti

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata

– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
– Legea 571/2003, privind Codul fiscal (vexi și Codul fiscal actualizat in 2011)
– Legea 53/2003, Codul Muncii

Leave a Reply